חתולים הנם בעל חיים חמוד מאוד אך חתולי רחוב רבים יכולים לעתים להוות מטרד סביבתי משמעותי שכן הם עשויים להעביר פשפשים רבים לכם ולבעלי החיים שלכם, מחלות שונות ואף להוציא זבל מהפחים, להשאירו על הכביש, בחניה ובגינה.

הרחקת חתולים – מה חשוב לדעת?

חשוב לדעת שאסור להתנהג באלימות כלשהי כנגד חתולים משום שמדובר בחוק צער בעלי חיים. ישנם איסורים שונים בנוגע להרחקות חתולים שונות. כך למשל אסור יהיה להרעיל את החתול, להתנהג אליו באלימות כלשהי שיתרחק מהמקום וכן אסור ללכוד אותו ולהניחו בסביבה אחרת כי זה לא יהיה אנושי (מה אם לאותו חתול יש גורים או משפחה באזור?) וכד'.

הרחקת חתולים – מה כן אפשר לעשות?

ניתן לבצע פעולות שונות שירחיקו או ידחו את החתולים ויהפכו את הסביבה ללא נעימה עבורם לשהייה. כך למשל התקנת מכשיר הרחקת חתולים ההמשמיע רעש בתדרים שרק החתולים שומעים ומבריח אותם. שיטה זו אינה אפקטיבית באזור רועש במיוחד. כמו כן ניתן להרחיק את החתולים על ידי הנחת דשן מקליפות הדר ובננות, הנחת אבני חצץ רבים ופיזורם בגינה וכן הפיכת הגדר לדוחה חתולים על ידי עיקול חלקה העליון של הגדר כלפי חוץ.